CDA Heerenveen wil ruimtelijk-planologisch plan voor afwijzen boorputten

17 juli 2018 

,,Met emoties voorkom je gaswinning niet”

HEERENVEEN – Als Heerenveen in de toekomst aanvragen voor gaswinning wil weigeren, moet dat ruimtelijk-planologisch gezien goed worden dichtgetimmerd. CDA Heerenveen pleit met een motie voor een paraplunota waar de uitgangspunten van dit beleid staan opgesteld. ,,Zodat we zorgen dat we voortaan wel met de juiste argumenten aanvragen afwijzen.”

Heerenveen wil niet mee werken aan het winnen van gas vanuit een gaswinput in Nieuwehorne, maar heeft nu niet de juiste argumentatie om de aanvraag van gaswinbedrijf Vermilion af te wijzen. ,,Als raad hebben we  bewust gekozen voor de weg naar een fossielvrije gemeente. Gaswinning toestaan is echter steun geven aan het oude tijdperk. Toch is dit argument volgens de commissie bezwaarschriften niet relevant om gaswinning in Nieuwehorne te voorkomen. We beschikken nu niet over ruimtelijk-planologische argumenten waarop de gaswinning kan worden afgewezen”, vertelt CDA-raadslid Hedwich Rinkes. ,,We kunnen wel tegen het boren naar gas zijn, maar die politieke mening op zich leidt niet stopzetten. Daarvoor hebben we ruimtelijk-planologische argumenten nodig, om gaswinning af te wijzen.”

Met een paraplunota waarin ruimtelijke kwaliteiten staan beschreven, moet Heerenveen een stuk in handen krijgen waarmee ze sterker staat. De Zuid-Hollandse gemeente Haastrecht wist op die manier gaswinning wel te keren. ,,Voor Heerenveen kun je denken aan de wens om het open karakter van het buitengebied te behouden of het benoemen van de ongewenstheid van extra bodemdaling in ons veengebied. Allemaal argumenten waarmee je in de toekomst duidelijk maakt dat gaswinning ongewenst is.”

CDA Heerenveen heeft de hoop voor het sluiten van de derde gaswinput in Langezwaag nog niet opgegeven. ,,We zijn blij met het pro forma beroep dat het college aantekent. Wil dit kans maken, dan hebben we ook de juiste argumenten nodig. Inzicht in wat er in de bodem gebeurt naast gaswinning, zoals de winning van drinkwater, het inklinken van veen en welke eventueel onderling versterkende effecten dat kan hebben, levert relevante argumentatie op.” Rinkes benadrukt dat ook haar partij inzet op duurzame energievormen, om uiteindelijk volledig onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. ,,We hebben echter wel de juiste planologische argumenten nodig. Daar moeten we dus als de wiedeweerga mee aan de slag.”

De motie met het voorstel om een paraplunota op te stellen is raadsbreed aangenomen.
 Reageer

   
 

Facebook

Volg CDA Heerenveen op twitter Like CDA Heerenveen op facebook
powered by knoop.frl