nieuwe college van Heerenveen geïnstalleerd

05 juni 2018 

Op maandag 4 juni 2018 is het nieuwe college van Heerenveen geïnstalleerd.

Het college gaat de komende vier jaar aan de slag op basis van een hoofdlijnenakkoord tussen de PvdA, VVD en het CDA. Met dit akkoord wordt op hoofdlijnen invulling gegeven aan de voor de gemeentelijke relevante global goals.

Nieuw is dat naast het hoofdlijnen akkoord ook een meer inhoudelijk thematisch raadsakkoord met de gehele raad is afgesloten. Het raadsakkoord werd door de gehele Heerenveense raad met enthousiasme ontvangen.

Wij zijn trots op dit nieuwe college en hebben veel vertrouwen in de wethouders Jelle Zoetendaal (PvdA), Jaap van Veen (VVD) en onze ‘eigen’ wethouder Hans Broekhuizen.

Ook hebben wij veel vertrouwen in onze fractie. De afgelopen jaren heeft de fractie bewezen dat het constructief kritisch, open en meedenkend is én dat deze fractie los staat van het coalitie/oppositie denken. De komende periode zal de fractie deze ingeslagen weg doorzetten. Een fractie die nu bestaat uit 5 mensen: Jentsje Abma, Amarens Reitsma,  Hedwich Rinkes, Karst Breeuwsma en afgelopen maandag werd ook Bernhard Hoekstra als raadslid geïnstalleerd.  

Wij wensen wethouder en fractie veel succes de komende periode.
 
HansTekent2018  JentsjeTekent2018     undefined 


Foto's:
1.   Hans Broekhuizen tekent voor het wethouderschap
2.   Jentsje Abma tekent het thematisch raadsakkoord namens de CDA-fractie
3.   Bernhard Hoekstra legt de eed af voor het raadlidmaatschap

Foto header: fotografie Wiersma, Heerenveen.
 Reageer

   
 

Facebook

Volg CDA Heerenveen op twitter Like CDA Heerenveen op facebook
powered by knoop.frl