Leden en Bestuur

 

Leden

Het hoogste orgaan van de lokale afdeling van het CDA wordt gevormd door de leden. De leden stellen onder andere het verkiezingsprogramma vast en kiezen de personen die namens het CDA meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tevens kiezen de leden uit hun midden het bestuur.

 

Bestuur 

Het bestuur van de lokale afdeling van het CDA behartigt onder ander de lopende- en dagelijkse zaken. Het bestuur zorgt voor afstemming tussen de gemeenteraadsfractie en de leden, zorgt voor de communicatie met de leden, beheert de financiën en zorgt voor alle organisatorische en administratieve onderwerpen die geregeld moeten worden. Om het contact tussen de gemeenteraadsfractie en het bestuur goed te laten verlopen is de fractievoorzitter als adviseur aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

 

Volg CDA Heerenveen op twitter Like CDA Heerenveen op facebook
powered by knoop.frl