Op naar een jaar vol (com)passie!

08 januari 2020 

De “beste wensen” en op naar een jaar vol (com)passie!
 
Zo rond de jaarwisseling kijken we als fractie graag ook letterlijk even naar oud & nieuw. Waar konden we als CDA-Heerenveen het afgelopen jaar van toegevoegde waarde zijn? En voor wie maakte dat een verschil? En verwachtingsvol kijken we naar het nieuwe jaar. Wat brengt het nieuwe jaar ons en wat hebben wij het nieuwe jaar te brengen? Met oud & nieuw zeg je tegen elkaar “de beste wensen”. Dat is prachtig. Als je daar wat dieper over nadenkt; wat wensen wij onze gemeente en haar inwoners dan toe? En hoe kan het CDA deze wensen een stukje dichterbij laten komen? Het mooie van “de beste wensen” is dat dit voor iedereen iets persoonlijks betekent. Maar we delen met elkaar dat liefde & gezondheid voorop staan. Met onze sterke, diverse en (com)passievolle fractie, zetten wij ons het komend jaar in om ‘t Gouden Plak een warm thuis voor iedereen te laten zijn!
 
Jeugd & toekomst
Een warm thuis is voor onze jeugd zo belangrijk. En dat er hulp is voor wie dat nodig heeft. Zodat kinderen en jongeren zich positief kunnen ontwikkelen. Maar de zo belangrijke jeugdzorg pakte  miljoenen duurder uit voor Heerenveen. En daarin is Heerenveen geen uitzondering. Overal in het land ontstonden forse tekorten. Maar hoe kan dat? In Heerenveen nam het aantal jeugdigen dat zorg nodig had niet toe. De problematiek veranderde ook niet echt. En dat is op zich een positieve constatering. Want het welzijn van onze jeugd staat voorop. Vanaf het moment dat de Friese gemeenten gezamenlijk de zorg inkopen, zijn de kosten gestegen. Als Heerenveen de zorg zelf had ingekocht, was het dan goedkoper geweest? Dat is gissen. Het CDA heeft bij motie afgedwongen dat er maximale inzet wordt gepleegd om weer grip te krijgen op de financiën. Meer regie op de doorverwijzingen. Wordt het juiste zorgtraject ingezet? Leidt het tot het gewenste resultaat? Weg van de productieprikkel, naar resultaatafspraken. En over over de heg kijken bij de zorgverzekeraar. Zij hebben de opdracht op de zorg betaalbaar te houden en daarmee beschikbaar voor iedereen. Daar kun je van alles van vinden. Maar er valt vast ook wat te leren. De zorg voor onze jeugd betaalbaar en daarmee beschikbaar houden voor wie het nodig heeft. Daar gaat het ons als CDA om.
 
‘n Gouden Plak
Voor het CDA is het goud als er voor iedereen een warm thuis is. Dat er werk is om een boterham te verdienen, dat er zorg is voor wie dat nodig heeft, dat kinderen veilig en liefdevol kunnen opgroeien. En je omgeving kan daar ook aan bijdragen. In diverse dorpen in onze gemeente lopen er trajecten om de dorpen vitaal en levendig te houden. Voor het centrum van Heerenveen is er het G1000 traject. Hierbij hebben inwoners hun wensen voor het centrum vertaald in prachtige  plannen. Ontmoeting en gezelligheid kwamen prominent naar voren. Er is een burgerbesluit genomen en nu is het zaak om deze plannen uit te werken, de meerwaarde goed voor het voetlicht te brengen en er geld voor te vinden. Dat laatste kan door de zogenoemde gebiedsdeals, waarin ondernemers en investeerders participeren. Het CDA pleit voor een investeringsagenda, zodat niet na de eerste drie projecten het geld op is en het enthousiasme opdroogt. Want wat zijn wij onder de indruk van het enthousiasme, de creativiteit en het realiteitsgehalte van de plannen die er liggen. Een proces om te koesteren en plannen die het verdienen om tot wasdom te komen. Voor iedereen ‘n gouden plak!
 FotoEindejaarsGesprekCDA2019 1
Sportieve uitstraling
Heerenveen is ook een gouden plak voor topsport en breedtesport. Met Thialf, SC Heerenveen en het turnen heeft de topsportstatus. Voor de topturners komt er een nieuwe turnhal waarin zij zich voorbereiden op vele wedstrijden en als hoogtepunt de Olympische spelen. De bestaande hal komt volledig vrij voor breedtesport. Het CDA is positief over de samenwerking tussen Sportstad, de Gemeente, het CTO, en NOC, NSF. En het is prachtig dat de breedtesport in onze gemeente zo’n belangrijke positie inneemt en bijdraagt aan vitale dorpen en kernen, maar ook aan vitale grote en kleine sporters en betrokken vrijwilligers. De uitstraling van Heerenveen als sportgemeente reikt ver!

Op naar een ‘fossielvrije’ gemeente
Met een diversiteit aan initiatieven is de energietransitie in volle gang. Wij zien graag dat de gemeente hierin een regierol neemt, zodat de initiatieven elkaar kunnen versterken in plaat van concurreren. En hierbij willen we naar heilige huisjes kijken, zoals windmolens. Er is weerstand tegen windmolens. Laten we die weerstand bespreekbaar maken en op zoek gaan naar oplossingen, zonder de kansen die windmolens bieden bij voorbaat al over boord te gooien. Heerenveen heeft het afgelopen jaar al verandering laten zien, door bijvoorbeeld veel minder afval te produceren. Met de invoer van Diftar+ bespaarden inwoners geld en we spaarden het milieu. Deze win-winoplossingen helpen!
 
Het CDA ziet graag dat we ons (com)passievol inzetten voor elkaar en voor de doelen die we met elkaar beogen. Dat wederzijdse interesse in wat ons drijft als mens hierbij het vertrekpunt is. Dat is hoe wij ons als fractie het komende jaar inzetten om ‘t Gouden Plak een warm thuis voor iedereen te laten zijn!
 
Wij wensen u het allerbeste voor het nieuwe jaar!
 Reageer

   
 

Facebook

Volg CDA Heerenveen op twitter Like CDA Heerenveen op facebook
powered by knoop.frl