Uitnodiging Algemene Ledenvergadering - UPDATE stukken toegevoegd

24 oktober 2018 

Bij deze aan alle leden de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering CDA Heerenveen, welke gehouden zal worden op

woensdag 7 november 2018 om 20.00 uur

Locatie: De Lantearne, Dringelstrjitte 13, Akkrum

1. Welkom en Opening
2. Mededelingen
3. Benoeming bestuursleden
4. Notulen vorige ALV
5a. Vaststellen kandidaten Provinciale Staten en Wetterskip
5b. Vaststellen verkiezingsprogramma Provinciale Staten en Wetterskip
5c. Verkiezingen Eerst Kamer en Europees Parlement

- Pauze

7. Bé de Winter: Wetterskip Fryslân
8 W.V.T.T.K.
9 Sluiting avond met hapje en drankje

Hieronder kunt u de stukken voor deze vergaderign raadplegen:

Download: Concept_Verkiezingsprogramma_PS_2019.pdf
Download: Concept_Verkiezingsprogramma_Wetterskip_2019.pdf
Download: Concept_kandidatenlijst_CDA_Provinciale_Staten.pdf
Download: Concept_kandidatenlijst_CDA_Wetterskip_Frysln.pdf
Download: Verslag_ALV_13_juni_2018.pdf
 Reageer

   
 

Facebook

Volg CDA Heerenveen op twitter Like CDA Heerenveen op facebook
powered by knoop.frl